"Unapređenje kvaliteta poslovanja razvojem informacione tehnologije II"

 

U okviru projektnih aktivnosti planirano je proširenje jedinstvenog informacionog sistema Ustanova socijalne zaštite, koji ima za cilj da upravlja procesima i dokumentima vezanih za rad sa decom i omladinom na smeštaju u Domu za decu i omladinu "Spomenak" na vođenje elektronskog delovodnika. Elektronski delovodnik je aplikativno rešenje namenjeno formiranju i korišćenju arhive elektronskih dokumenata.

Sistem obezbeđuje sve Zakonom o socijalnoj zaštiti i pratećim Uredbama i Pravilnicima propisane evidencije i periodične (mesečne i godišnje) izveštaje.
Potreba ustanove je da sva dokumenta, podatke i izveštaje nastale, čuva i obrađuje na nivou ustanove. Kroz ovakav koncept centralizacije podataka i dokumenata, smatramo da ćemo na efikasniji način vršiti praćenje, planiranje i izveštavanje po realizaciji usluge u našoj Ustanovi.

 

„Uz malu pomoć prijatelja“


Grad Pančevo je od IPA fondova dobio sredstva za realizaciju projekta „Uz malu pomoć prijatelja“ čiji je cilj prevencija ranog napuštanja školovanja. Dom „Spomenak“ je jedan od partnera grada Pančeva na ovom projektu. Cilj projekta je pilotiranje intersektorske podrške školama, porodicama i deci iz 10 osnovnih škola sa teritorije Grada Pančeva, čiji su učenici i štićenici iz različitih razloga u riziku od napuštanja obrazovanja. Škole će dobiti pomoć u opremi, koja uključuje informaciono-tehnološku opremu, didaktičke materijale i školski nameštaj. Projektom predviđeno da mapirane porodice dobiju i materijalnu pomoć u vidu higijenskih paketa i paketa sportske opreme odnosno kupovine patika za decu.
 

Deci, njihovim porodicama i školama, u cilju postizanja boljih rezultata u učenju i većeg stepena socijalne inkluzije, pomoć će pružati pedagoški asistenti. Dom “Spomenak” će obezbediti stručnu podršku odabranim pedagoškim asistentima, a sredstva dobijena u okviru ovog projekta će biti upotrebljena za opremanje savremene učionice za štićenike „Spomenka“.

 

Savetovalište za mlade 

 

U toku 2013. godine, u posebno adaptiranom prostoru u okviru Doma "Spomenak", započet je još jedan značajan projekat – Savetovalište za decu i mlade, pod nazivom "Ojačaj sebe – predupredi grešku". Savetovalište je namenjeno deci i mladima sa problemima u ponašanju i učenju. Projekat je trajao pet meseci, i u tom kratkom vremenu, uspeli smo da privučemo veliki broj zainteresovane dece i roditelja.

 

Ivan PU 2014. godini nastavljen je projekat "Ojačaj sebe – predupredi grešku 2". 
Ono što nas je na samom startu ovog drugog dela projekta oduševilo, jeste činjenica da su sva deca koja su učestvovala u prvom delu projkta, nastavila da dolaze i u nastavku. 
Uz decu koja su sa nama od početka rada, u ovom drugom delu projekta koji je trajao šest meseci, u rad su se uključila i nova deca. 
Tretmane smo sprovodili individualno i grupno, u skladu sa potrebama dece. Deca su dolazila rado i revnosno, tako da nam je većina termina bila zauzeta i iskorišćena.

 

Imali smo odličnu saradnju sa Centrom za socijalni rad i pančevačkim osnovnim i srednjim školama. Posebno lepu saradnju smo imali sa "Bracinom školom", u koju su stručni saradnici Savetovališta odlazili i tamo radili sa njihovim učenicima. I oni su nama uzvratili posetu, na kraju projekta su zajedno sa direktorkom škole došli u Savetovalište da zajedno obeležimo uspešan završetak rada.

 

U toku 2015. i 2016. godine usledili su treći i četvrti ciklus, a od jeseni 2017. godine kreće i peti ciklus Savetovališta.

 

Na osnovu godina koje su iza nas, možemo reći da postoji zainteresovanost roditelja i dece za ovakvim vidom stručnog rada. Verujemo da će lokalna zajednica prepoznati značaj ovakve usluge, i da će Savetovalište za decu i mlade nastaviti da radi i u narednim godinama, kao projekat ili kao stalna usluga koju bi Dom "Spomenak" pružao.

 

Turnir u malom fudbalu – “Živi zdravo – igraj fer plej”

Uvidom u strukturu i potrebe dece na smeštaju u Domu za decu “Spomenak”, došli smo do zaključka da je sport kao vid fizičke i socijalne aktivnosti, najadekvatnije sredstvo za pomoć u ostvarivanju ciljeva tretmana. U skladu sa tim, 2012. smo osnovali fudbalsku sekciju u kojoj aktivno učestvuje većina momaka, ali i devojaka iz Doma. Zalaganjem vaspitača, rodila se ideja da se udružimo sa drugim srodnim ustanovama i održimo fudbalski turnir. Pripreme su trajale tokom proleća, stvorili smo kvalitetnu ekipu, da bi 23. juna 2012. turnir bio održan. Pored našeg tima, na turniru su učestvovale ekipe SOS Dečjeg Sela iz Sremske Kamenice, Prihvatilišta iz Beograda i Doma u Zvečanskoj.

Sa navijačima, ukupno je projektom bilo obuhvaćeno 90 mladih uzrasta 12 – 18 godina. Po opštoj oceni svih, događaj je protekao u sjajnoj atmosferi uz fair play igru i druženje. Odatle se rodila potreba, da na osnovu ovog pozitivnog iskustva, ponovimo čitav projekat. Pozitivni efekti ovakvog rada su višestruki i podrazumevaju napredak u socijalizaciji pojedinca, kanalisanje energije (smanjenje agresivnosti), učvršćivanje i pojačavanje socijalnih kompetencija i kohezivnosti grupe, što sve doprinosi efikasnijem dostizanju ciljeva tretmana.

“Umeće kao alternativa nasilju”

Projekat "Umeće kao alternativa nasilju“ tri godine uspešno je sprovođen u našoj ustanovi i odnosio se na pružanje podrške posebno osetljivoj grupi – deci i mladima bez roditeljskog staranja koja borave u ustanovi.

Paralelno sa ovim projektom, u ustanovi je, kao komplementaran, realizovan i projekat "Od nasilja ka integritetu" koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Suštinska projektna aktivnost je bio visoko individualizovani psihoterapijski tretman sprovođen od strane dečijeg psihijatra sa IMZ u Palmotićevoj.

Korisnici ovog projekta su deca:

  •        žrtve zlostavljanja i zanemarivanja,
  •       sa smetnjama u razvoju,
  •       sa poremećajima u ponašanju,
  •       sa psihijatrijskim smetnjama,
  •        kombinovanim smetnjama,
  •       agresivna deca.

     Cilj projekta je bilo razvijanje i unapređenje preostalih kapaciteta dece, razvoj komunikacije, stvaranje uslova za bolju socijalnu integraciju i adaptaciju, poboljšanje kvaliteta života dece.

Sportsko – rekreativne i kreativne aktivnosti bile su podržavajuće i imale su za cilj kanalisanje agresivnosti i razvoj dečijih potencijala kroz ovladavanje novim znanjima i veštinama.

U našem Domu godinama uspešno rade tkačka i keramičarska radionica. 

Kreativnost predstavlja najslobodniju formu izražavanja i zato smatramo da je kreativni proces veoma važan za našu decu. Ništa ih ne može ispuniti više od sposobosti da slobodno izraze sebe. Kreativnost, takođe, daje veliki doprinos razvoju dečijeg emotivnog zdravlja.
Potreba dece da budu kreativna je sloboda da se posvete pokušaju, da svaku aktivnost kojom se bave urade na svoj način. Kreativna iskustva pomažu deci da se izraze i izbore sa svojim osećanjima. Ovakav izraz pospešuje mentalno sazrevanje dece, obezbeđujući prilike ze isprobavanje novih ideja i načina razmišljanja u procesu rešavanja problema.
U okviru naše radionice organizujemo niz strukturisanih aktivnosti uz upotrebu različitih materijala i tehnika . Koncept svih radionica je osmišljen tako da podstiče ravnomerno učešće svih članova grupe. Cilj ovakvog pristupa je da deca aktivno i neometano provode vreme kako bi se na određeno vreme izmestili iz stresne svakodnevnice. Izbor materija i tehnika je takav da prevashodno podrazumeva tehnike koje se mogu lako savladati, a materijal koji koristimo je lako dostupan.
Ono što je aktuelno jeste pravljenje predmeta od perlica i ukrašavanje figurica od gipsa. Akcenat je svakako na kombinovanju materijala koji su već korišćeni i tehnika koje su već usvojene sa nekim od novih oblika rada uz stalno ohrabrivanje dece da za svaki problem traže više od jednog rešenja ili odgovora.

U radu tkačke radionice učestvuju deca koja imaju afiniteta prema ovoj aktivnosti. Uz pomoć nastavnika, upoznaju se sa vrstama razboja, tehnikama tkanja, sirovinama za tkanje... Izrađujemo šalove, prostirke, torbice...

Naše kreativne proizvode prodajemo na tradicionalnom Novogodišnjem bazaru i naš štand je uvek među najposećenijima.      

Projekti2 Projekti1 Projekti6

Projekti7 Projekti5 Projekti3