03Tokom poslednjih meseci u okviru naše radionice organizujemo dosta različitih aktivnosti i pri tom upotrebljavamo niz različitih materijala i tehnika. Koncept svih radionica je osmišljen tako da podstiče ravnomerno učešće svih članova grupe i, što je nama najvažnije, međusobnu saradnju.

01Naš cilj je, kao i do sada, da deca aktivno i nesmetano provode svoje slobodno vreme, ali i da usvajaju određena znanja i veštine stvaranja. Izbor materijala i tehnika je takav da prevashodno podrazumeva izbor onih  koje su interesantne i jednostavne za primenu, a svi meterijali koje koristimo su  široko dostupni. Izrada nakita i predmeta od perlica je i dalje vrlo popularna, te je često primenjujemo.

Mišljenja smo da naše štićenike koji pokazuju interesovanje za ove aktivnosti ništa ne može ispuniti više od sposobnosti da se slobodno izraze.

 

a1a2 

 
 a406 04

 

 

 

 

  

02

07

08