U Pančevu domski smeštaj kao oblik zaštite funkcioniše od 1961. godine, kapacitet se nekoliko puta menjao i prilagođavao potrebama i strukturi korisnika. Nova zgrada namenski je sazidana 1980. godine za 60 korisnika. Zbog povećanja potreba  za smeštajem dece ona je više puta rekonstruisana, a Opština Pančevo ustupila je zatim na korišćenje susednu zgradu, shodno potrebama da se poveća kapacitet, koji je od tada pa i danas 96 mesta. Dana 28.12.1990. godine Dom "Spomenak" postaje nezavisna ustanova . U toku svih ovih godina postojanja domskog smeštaja, kroz ovaj sistem socijalne zaštite prošlo je više od hiljadu dece. U toku ratnih zbivanja na prostorima bivše Jugoslavije u ustanovi je boravio i veći broj dece od predviđenog kapaciteta.

2003. godine sistem socijalne zaštite ulazi u reformu, koja podrazumeva deinstitucionalizaciju, zatim transformaciju institucionalnog sistema, da bi se smanjio broj dece u domovima, s jedne strane, i razvio i unapredio porodični smeštaj i hraniteljstvo, s druge. Tokom poslednjih nekoliko godina, shodno strategiji razvoja sistema socijalne zaštite, iz ustanove je veliki broj dece otišao u hraniteljske porodice, te je smanjen je broj dece na smeštaju. Međutim, i dalje postoji potreba da se za određen broj dece obezbedi smeštaj kroz instituciju kao što je naša, a dalji razvoj socijalne zaštite zahtevaće završetak započetih reformi, te očekujemo da će naša ustanova naći svoje mesto u sistemu socijalne zaštite kroz određene modifikacije i prilagođavanja.

Istorija1     Istorija2     Istorija6

Istorija3   Istorija4    Istorija9

Istorija7Istorija5Istorija8