Odgovor na pitanje ponuđača u postupku JNMV br. 05/20