Odgovor na pitanje ponuđača u postupku JNMV BR 03/20