Obaveštenje o zaključenom ugovoru hrana po partijama 2019