Obaveštenje o zaključenom ugovoru - alarmni sistem za detekciju i dojavu požara