Obaveštenje o zaključenom ugovoru hrana po partijama 2016. 

Obaveštenje partija 8