Naše drage kolege iz Doma za decu "Miroslav Antić – Mika " iz Sombora pripremile su odličan Okrugli sto na temu "Evaluacija kvaliteta usluga smeštaja u domovima za decu i omladinu". Skupu su prisustvovale savetnice iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, kao i predstavnici domova za decu sa teritorije Vojvodine. Tema je svima bliska i interesntna, pa smo sa velikim zadovoljstvom razmenili iskustva.

so1so2