Druga edukacija pod nazivom "Emocionalna pismenost i emocionalno pismena komunikacija u ustanovama socijalne zaštite" organizovana je od strane Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i održana u Domu za decu Dečje selo "Dr Milorad Pavlović" u Sremskoj Kamenici. Cilj ove edukacije je bolje upoznavanje sa veštinama emocionalne pismenosti radi povećanja lične moći i saradnje sa drugima u profesionalnom i privatnom životu.
Ova edukacija je bila posebno interesantna stručnim radnicima jer je bila potpuno usmerena na podizanje ličnih kompetencija u komunikaciji sa osobama iz spoljnog okruženja, kolegama, šefovima i sl, a sve u cilju uspostavljanja kako kvalitetnih međuljudskih odnosa tako i unutrašnje ravnoteže ličnosti svakog pojedinca. Ovo je bila još jedna lepa prilika da se razmene iskustva sa kolegama Sombora, Bele Crkve, Doma "Kolevka" iz Subotice, Veternika, Dečjeg sela iz Sremske Kamenice, ali i koleginicama iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu koje su edukaciju i realizovale.

12a3

 

 


54