Stručni radnici ustanove prisustvovali su skupu namenjenom organizacijama socijalne zaštite u okviru II zimske edukacije za javni i privatni sektor – Kopaonik 2017. Pored vrlo važnih tema i preporuka koje smo dobili kao smernice u daljem radu, ovo je bila i prilika da sa kolegama iz struke razmenimo stručna iskustva vezana za neposredni rad sa korisnicima. 

12